PILETIKESKUS keskkonna kasutustingimused

PILETIKESKUS on sündmuste pääsmete ehk piletite müügikeskkond. PILETIKESKUS teenuse pakkujaks on Eesti Vabariigis asutatud äriühing Sviby OÜ (registrikood 14497487).

Kontaktandmed:
Sviby OÜ
Aadress: Fortuuna 35, Tartu, 50603 Eesti
Registrikood: 14497487
KMKR nr.: EE102104082
Telefon: +372 6 700 010
E-mail: tere@piletikeskus.ee
Veebileht: www.piletikeskus.ee

 1. MÕISTED PILETIKESKUS veebilehe kasutustingimustes kasutatakse mõisteid ja lühendeid alljärgnevas tähenduses.
  1. Kasutustingimused – käesolevad veebilehe kasutustingimused koos Teenusepakkuja müügitingimustega.
  2. PILETIKESKUS – veebileht aadressiga www.piletikeskus.ee.
  3. Klient – Veebilehe ja/või PILETIKESKUS teenuste kasutaja.
  4. Toimingud – Veebilehe kasutamine Kliendi poolt.
  5. Korraldaja – Sündmuse korraldaja. Kolmas isik, kelle poolt korraldavate sündmustega on Veebilehel või Veebilehe kaudu võimalik tutvuda ja/või nende pileteid osta.
  6. Sündmus – Korraldaja poolt korraldatav kontsert, etendus, mess, konverents, spordivõistlus, näitus, konkurss, seminar, koolitus vms sündmus, mille külastamiseks on vaja soetada Pilet.
  7. Pilet – PILETIKESKUS poolt väljastatud originaaldokument või elektrooniline pilet, mis tagab selle esitajale sissepääsu Sündmusele.
 2. PILETIKESKUS VEEBILEHE TEENUS JA KASUTAMINE
  1. Kasutustingimused kehtivad PILETIKESKUS veebilehelt Piletite ostmisel.
  2. PILETIKESKUS veebilehelt on võimalik osta Sündmustele pääsmeid ehk Pileteid .
  3. Sündmuste piletiinfo on sisestatud PILETIKESKUS veebilehele Korraldaja poolt.
  4. PILETIKESKUS müüb pileteid Sündmuse korraldaja nimel. PILETIKESKUS ei ole ise ühegi Sündmuse korraldaja ega võta seetõttu mingisugust vastutust Sündmuse korraldamise, toimumise, kvaliteedi, reklaamide või Korraldaja antud lubaduste eest.
  5. Pileti ostmiseks peab Klient valima sobiva Sündmuse, piletitüübid ja kogused.
  6. Pileti ostmisel peab Klient sisestama vajalikud isikuandmed, mis Sündmuse olemusest võib erineda.
  7. PILETIKESKUS saadab kliendile ostetud Piletid digitaalses PDF-formaadis koheselt pärast ostu sooritamist Kliendi sisestatud e-mailile.
  8. Teave Piletite kohta on esitatud PILETIKESKUS keskkonnas vahetult Piletite juures.
 3. PILETIKESKUS ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  1. PILETIKESKUS veebilehel on õigus jätta Kliendi ostud ja muud toimingud täitmata, kui Klient ei ole täitnud PILETIESKUS.EE veebilehe kasutustingimusi või pole tasunud ostu eest.
  2. PILETIKESKUS veebilehel on õigus kasutada Kliendi isikuandmeid vastavalt PILETIKESKUS privaatsustingimustele.
 4. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  1. Klient on õigus sooritada oste ja teostada muud toimingud PILETIKESKUS veebilehel järgides veebilehe kasutajatingimusi.
  2. Klient on kohustatud:
   1. tagama kogu tema poolt PILETIKESKUS veebilehele esitatud informatsiooni õigsuse.
   2. täitma nõuetekohaselt kõiki PILETIKESKUS veebilehe kasutustingimusi.
   3. kinnitama, et on tehinguid tehes vähemalt 18 aastane teovõimeline isik. Nõuetele mittevastava isiku poolt sooritatud ostude tagajärgede eest vastutab isik, kelle pangakontot või krediitkaarti kasutades on ostu eest maksmine sooritatud.
   4. teavitama tehnilistest või muudest probleemidest PILETIKESKUS veebilehe kasutamisel koheselt.
   5. mitte muutma, kopeerima, edastama, müüma, reprodutseerima või muul keelatud viisil kasutama e-poodi või selle sisu.
   6. iseseisvalt kontrollima ja järgima Korraldaja poolt kehtestatud tingimusi. Korraldaja tingimuste mittejärgimise korral võib tagajärjeks olla näiteks tellimuse tühistamine, ettenägematute lisakulude tekkimine jne.
 5. PRETENTSIOONIDE ESITAMINE
  1. PILETIKESKUS veebilehel ei ole võimalik käsitleda pretensioone, mis puudutavad Sündmuse korraldamist või korraldamisega seotud tingimusi.
  2. Juhul kui Sündmust ei toimu, muudetakse toimumisaega või toimumiskohta, ei ole PILETIKESKUS kohustatud Pileteid tagasi ostma või hüvitama. Piletite tagasi ostmise või hüvitamise eest vastutab Korraldaja.
  3. Vastavalt võlaõigusseadusele ei ole kliendil ja tarbijal sõlmitud lepingutest taganemine lubatud, kuivõrd lepinguga on kindlaks määratud teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida. Kliendil ja tarbijal tuleb arvestada, et piletite ostmisel puudub õigus 14 päeva jooksul olenemata põhjustest tasuta tühistada ja/või tagastada.
 6. MAKSETINGIMUSED, TASUD JA TAGASTAMINE
  1. Kliendi poolt PILETIKESKUS veebilehe vahendusel Pileti ostmisel on nõutav kogu hinna tasumine. Tasu maksmisega kinnitab klient, et ta on tutvunud kõikide PILETIKESKUS ja Korraldaja poolt Veebilehe kaudu kättesaadavaks tehtud tingimustega ning aktsepteerib neid.
  2. PILETIKESKUS veebilehel müügil olevate Piletite hinnad on välja toodud Piletite juures. Hinnad on välja toodud ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga. Müügihind sisaldab pileti maksumust, agenditasu vastavalt pileti hinnale, tehingutasu 0,90€ pileti kohta ja võib sisaldada ka ürituse toimumiskohast lähtuvalt toimumiskoha teenustasusid.
  3. Sündmuse piletite tagasiostu korral tagastab PILETIKESKUS piletiostjale pileti maksumuse ja toimumiskoha teenustasud tehinguga seotud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul peale vastavasisulise teate avaldamist. Tehingutasu ja agenditasu ei kuulu tagasiostu korral tagastamisele.
  4. Piletite eest saab maksta SEB, Swedbank, LHV, Luminor ja Coop panga pangalinkidega.
 7. PRIVAATSUSTINGIMUSED
  1. Privaatsustingimused reguleerivad PILETIKESKUS veebilehel Kliendi andmete haldamist. Andmete töötleja on Sviby OÜ (registrikood 14497487, asukoht: Fortuuna 35, Tartu, 50603, edaspidi PILETIKESKUS). Andmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
  2. Töödeldavad isikuandmed on andmed, mis esitatakse, kui sisestatakse andmeid Pileti ostmisel. Sellisteks andmeteks on sh Kliendi nimi, e-posti aadress, telefoni number ja makse teostamiseks vajalikud muud andmed.
  3. Andmete sisestamisega PILETIKESKUS keskkonnas annab Klient nõusoleku enda andmete edastamiseks kolmandatele isikutele, kui see on seotud Korraldaja PILETIKESKUS vahel sõlmitud lepingu täitmisega.
 8. LÕPPSÄTTED
  1. PILETIKESKUS veebilehel on õigus keskkonna kasutamise tingimusi ühepoolselt muuta avaldades selle uuema redaktsiooni PILETIKESKUS veebilehel.
  2. Kliendi ja PILETIKESKUS veebilehe õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte
  3. Kohtuvaidlused lahendatakse Tartu Maakohtus. Kliendil on võimalik pöörduda ka Tarbijavaidluste komisjoni poole.

Kasutustingimused kehtivad alates 15.10.2018