Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia esitleb

Mis päriselt puudutab

P 05.05.2024 kell 19:00

Veronika Portsmuthi Kooriakadeemia kevadine audiovisuaalne lavastus-kontsert käsitleb inimese emotsionaalseid ja vaimseid kogemusi ning püüab avada sügavamaid kihte, mis meid mõjutavad. Tänane maailm oma avatuses, haavatavuses ning kiires ja

dramaatilises muutlikkuses suunab inimesi isikliku identiteedi ja väärtuste küsimuste poole: otsitakse enda jaoks eksistentsi sügavamat tähendust ning püütakse leida pidevalt kõigutatavat tasakaalu oma sisemiste veendumuste ja välise maailma vahel.

Läbi muusikaliste teoste käsitletakse ka sõja ja rahu, vägivalla ja viha teemasid ning otsitakse neile põhjuseid ja lahendusi.


Lavastuslikul kontserdil tulevad esitusele erinevate stiilide ja ajastute koori,- vokaal-ja instrumentaalmuusika teosed, mis loovad mitmekihilise narratiivi läbi sündmuse. Muusikalised numbrid on nii maailmaklassikast, levimuusika hitid nii Eestist kui mujalt ning rahvuslikku indentiteeti rõhutab läbivalt Veljo Tormise muusika. Eksperimentaalsust ning põnevust toob Raun Juurikase improvisatsiooni instrument corofon, mida kasutavad esituses kammerkoori lauljad. Muusikalist kaalu ja värvi lisavad lavastus-kontserdile hiiu kandle mängija Liisa Koemets-Bastida, saksofonist Hans A.W. Portsmuth ning karakteersed solistid Katrin Mandel ja Marek Jürgenson. Kaasa teeb ka näitleja Riina Maidre. Visuaalse kunstilise süžee koos realistlike dokumentaalsete kaadritega loob muusikale videokunstnik Piibe Piirma. Omavahel seguneb reaalsus, unelus, minevik ja tänapäev.

Loe veel

Piletid müügil ka kohapeal 45 minutit enne kontserdi algust.


Ürituse ajakava/line-up

Uksed avatakse kell 18:00

Eelmüük lõppenud

Piletid müügil ka kohapeal 45 minutit enne kontserdi algust.